Univerzita tretieho veku vo Zvolene

Dvojročné záujmové štúdium pre občanov nad 50 rokov, resp. pre invalidných dôchodcov bez rozdielu veku. Po ukončení štúdia vydá Technická univerzita vo Zvolene absolventovi osvedčenie o ukončení záujmového štúdia na UTV s uvedením študijného odboru.

Listen on:

  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • iHeartRadio
  • PlayerFM
  • Samsung

Episodes

Monday Jan 15, 2024

Rozhovor je zameraný na predstavenie filozofie propagácie UTV Zvolen prostredníctvom podcastov. V rozhovore, ktorý vedie jeho kolegyňa Dana Štímelová sa dozviete aj novinky z oblasti medzinárodných a národných projektov a inovácií.

Monday Jan 22, 2024

Atilla Rácz je dlhoročný lektor UTV Zvolen (viac ako 16 rokov). Pôsobí na Technickej univerzite ako pedagogický zamestnanec viac ako 25 rokov. Počas tohto obdobia lektoroval predmety: Filozofia, Mytológia, Dejiny staroveku, Sebapoznanie a sebarozvoj pre seniorov, Osobnostný rozvoj pre seniorov. Momentálne lektoruje Kritické myslenie a Tréningy pamäte. Započúvajte sa do zaujímavého rozhovoru s veľmi populárnym lektorom, ktorý svoje lektorské umenie často okorení aj humorom.
 

Monday Jan 29, 2024

Zuzana Niščáková je lektorka UTV Zvolen v študijných odboroch - ZUMBA (Gold), Aqua Aerobic (Aqua Zumba) a Nordic Walking. Spolupracuje s UTV viac ako 6 rokov. Je majiteľkou a lektorkou Tanečnej školy ZUZANA. Má mnohé športové úspechy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Bola niekoľko rokov aj poslankyňa v meste Zvolen. Jej spoločenský život je veľmi aktívny.
 

Monday Feb 05, 2024

Miroslava El Asmar je lektorka UTV Zvolen v študijnom odbore - TVORIVÉ DIELNE. Spolupracuje s UTV viac ako 8 rokov. Je majiteľkou kreatívneho štúdia s názvom "U Mirky". Má svoj e-shop a je veľmi aktívna na sociálnych sieťach. Poskytuje vzdelávanie nielen pre starších dospelých ale aj pre deti. Spolupracuje s UTV TUZVO aj na organizovaní medzinárodných mobilít, kde vytvára program pre zahraničných účastníkov.
 

Monday Feb 12, 2024

Karin Baisová je lektorka UTV Zvolen viac ako 9 rokov. Má dlhoročnú prax (viac ako 24 rokov) v oblasti športu v pozícii pedagogického zamestnanca. Na základe skúseností sa rozhodla vytvoriť nový študijný program pre UTV TUZVO s názvom: ŠPORT PRE ZDRAVIE. Tento študijný program patrí k najúspešnejším a veľmi perspektívnym.
 

Friday Feb 16, 2024

Jarka Štefková je lektorka UTV Zvolen viac ako 8 rokov. Prax pedagogického zamestnanca má viac ako 20 ročnú. Pôsobí na Ústave cudzích jazykov na Technickej univerzite vo Zvolene. Lektoruje odbor Anglický jazyk pre pokročilých a Konverzáciu z Anglického jazyka. Okrem lektorskej činnosti organizuje pre študentov UTV aj jazykovo-poznávací pobyt na Malte. Vo svojej profesionálnej oblasti je veľmi aktívna.
 

Monday Feb 26, 2024

Juraj Modranský je pedagogický zamestnanec Fakulty ekológie a environmentalistiky. Má prax v odbore viac ako 27 rokov najmä v oblasti dendrológie (náuke o drevinách) a vegetačných úpravách v krajine. Na UTV TU vo Zvolene lektoruje Záhradníctvo. V rozhovore sa môžete dozvedieť viac o študijnom odbore, o jeho študentských časoch, ale aj o jeho láske k vinárstvu.
 

Tuesday Mar 05, 2024

Miroslava Palacková je lektorka UTV Zvolen viac ako 3 roky. Prax v oblasti zdravého stravovania a varenia má viac ako 8 rokov. Na UTV Zvolen lektoruje študijný odbor s názvom: "Zdravé stravovanie v súlade s ročnými obdobiami". V rozhovore sa dozviete ako sa dostala k tejto téme, o aké recepty majú seniori najväčší záujem, ako sa dá zdravo a rýchlo navariť, čo je to bezlepkové varenie. Budeme sa rozprávať aj o kvalite potravín na Slovensku.

Wednesday Mar 13, 2024

Barbora Paulínyová je lektorka UTV viac ako 3 roky. Pracuje v Slovenskej národnej galérii - expozícia Zvolenský zámok. Spolupráca UTV a SNG postupne začala pred viac ako 4 rokmi a máme spoločné 2 študijné programy. HISTÓRIA A UMENIE NA JEDNOM MIESTE lektoruje p.Paulínyová spolu s kolegami zo SNG p.Čatayovou, p.Melichovou a p.riaditeľkou p.Trnkovou. V rozhovore načrieme do tajov Zvolenského zámku - do obdobia gotiky, renesancie a baroka. Aké aktivity realizujú naši študenti a o čo je najväčší záujem...
 

Friday Mar 15, 2024

Martin Pavlík je lektorom UTV Zvolen viac ako 10 rokov. Problematike pestovania a využitia húb sa venuje viac ako 20 rokov. Je pedagogický zamestnanec TU vo Zvolene a v oblasti má aj bohatú publikačnú činnosť. V rozhovore sa dozviete viac o náplni odboru, ale aj o zaujímavých exkurziách, kladnému vzťahu ku študentom a jeho zahraničných aktivitách. Študijný program MYKOLÓGIA (náuka o hubách) nie je len o sedení v laviciach...

Image

Univerzita tretieho veku na Technickej univerzite vo Zvolene

- Najinovatívnejšia UTV na Slovensku
- Využívame soc. siete a iné IKT nástroje
- Zapájame sa do grantov a projektov
- Sme aktívni v medzinárodných projektoch
- Organizujeme medz. športovú olympiádu
- Publikujeme zaujímavé články
- Snažíme sa robiť so srdcom a úsmevom...

a máme aj vlastný podcast...

https://utv.tuzvo.sk

English version

https://utv.tuzvo.sk/en

Copyright 2024 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320