Friday Feb 16, 2024

Jaroslava Štefková - lektorka UTV Zvolen

Jarka Štefková je lektorka UTV Zvolen viac ako 8 rokov. Prax pedagogického zamestnanca má viac ako 20 ročnú. Pôsobí na Ústave cudzích jazykov na Technickej univerzite vo Zvolene. Lektoruje odbor Anglický jazyk pre pokročilých a Konverzáciu z Anglického jazyka. Okrem lektorskej činnosti organizuje pre študentov UTV aj jazykovo-poznávací pobyt na Malte. Vo svojej profesionálnej oblasti je veľmi aktívna.

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2024 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320